NHÀ SÁNG TẠO VÀ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT CỦA CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM INNOAESTHETICS

  • Được cấp chứng chỉ Dược sĩ tại Đại học Barcelona năm 1992
  • Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ Dược, 2001
  • Tiến sĩ Khoa học và Công nghệ Dược phẩm, 2004
  • Người bảo lãnh kỹ thuật của Interclinic Group
  • Dược sĩ tư vấn cho Gerson Lehrman Group International
  • Phó giáo sư tại UIME- FUCEME (Union Internationale de Medicine Esthetique)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *